Skip to content
Menu

Изкуствен интелект 

Изкуственият интелект (ИИ) представлява ценен инструмент при анализа на дентални
рентгенови снимки поради редица причини:

  • По-бързо и ефективно анализиране: Използването на ИИ позволява автоматизирано и по-бързо разчитане на рентгеновите снимки, като всеки зъб се анализира индивидуално. Това намалява времето, което е необходимо на зъболекаря за извършване на диагноза и планиране на лечението. Изготвят се специализирани доклади с подробна информация в сферата на ортодонтското, имплантологично и ендодонтско лечение.
По-бързо и ефективно анализиране с искуствен интелект
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
  • Прецизна диагноза: ИИ открива и индикира за патологични промени, които иначе могат да останат незабелязани. Това води до по-точни диагнози и по-ефективно лечение на заболяванията на зъбите и венците. Възможността за неправилна диагноза се намалява с 30%.
  • Стандартизиране на процеса: Използването на ИИ в денталната диагностика стандартизира процеса на анализ, като гарантира последователност и консистентност в оценката си.
  • Повишена ефективност: Може да отмени необходимостта от допълнителни консултациис различни специалисти, което пести време и ресурси на пациента и зъболекаря.

Всички тези фактори правят изкуствения интелект незаменим виртуален асистент в анализа и интерпретацията на рентгеновите снимки, като подобрява значително качеството и грижата за пациентите.