Skip to content
Menu

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как третираме вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

Интернет страницата https://www.salievdentalcare.com  създадохме през 2018 година, за да дадем възможност на нашите пациенти и потенциални такива да се запознаят по-добре с предлаганите от нас стоматологични услуги. На нашата дигитална страница можете да намерите разнообразна информация, свързана с лечението на зъбни заболявания, да получите консултация, да споделите ваши отзиви и впечатления, както и да заявите използването на нашите услуги.

Какво регламентира тази Политика за поверителност

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които дентална практика Салиев дентал кейр прилага, и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

·        Да ви информираме какви данни използваме.

·        Да ви информираме защо ги използваме.

·        Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме услуги.

·        Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.

·        Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.

·        Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

За нас е важно да осигурим максимално точна информация относно твоите лични данни и как ги използваме и затова ги описахме в настоящата Политика за поверителност.

СалиевДенталКейр е регистрирана търговска марка от д-р Ерхан Салиев, чиято Дентална практика осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Ние уважаваме вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с вас принципите, които формират нашата политика.

На Уебсайта http://35.242.244.196 се събира определена информация. Този документ („Политика за поверителност“) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

Нашите данни за контакт са:

Дентална практика Saliev Dental Care

гр. София, ул. „проф. Атанас Иширков“ 31, 1700 Студентски Комплекс
Телефон: 087 616 6167
E-mail: salievdentalcare@gmail.com
Уебсайт: salievdentalcare.com

Събиране на лична информация

Ние събираме лична информация с цел да отговорим на вашите искания, които могат да включват:

Предоставяне на стоматологични услуги и консултации

Запазване на часове за стоматологични услуги чрез резервационна форма

Консултация или задаване на въпроси от ползватели чрез форма за задаване на въпроси

Оставяне на коментари чрез форма за коментари

Оставяне на отзиви чрез форма за отзиви на клиенти

Запитвания и въпроси чрез форма за връзка с денталната практика

Заявка за контакт със стоматологичния кабинет чрез форми за контакт.

С попълването и изпращането на онлайн форми ползвателят на сайта salievdentalcare.com предоставя своето изрично съгласие за събирането и обработването на личните му данни за горепосочените цели, свързани с предоставянето на стоматологични услуги.

Всяка информация и всички лични данни, предоставени чрез попълването на форми в сайта за цитираните по-горе искания се обработват съгласно приложимите закони и подзаконови нормативни актове за защита на личните данни само за целите на изпълнението, управлението и проследяването на изпълнението на самите клиентски искания.

Във всички случаи личните данни се събират и обработват само до степента, необходима за изпълнението на посочените по-горе цели.

Достъп до личните данни, които Дентална практика Салиев Дентал Кейр обработва, имат само тези служители, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това.

Ползвателят на сайта има право по всяко време да упражни правото си на достъп до копие от личните му данни, съхранявани от Дентална практика Салиев Дентал Кейр, както и да иска коригиране, заличаване или блокиране на личните му данни, съхранявани от СалиевДенталКейр, като се свържете с нас на тел. + 087 616 6167 и/или имейл: salievdentalcare@gmail.com.

Salievdentalcare съхранява и обработва личните данни само за сроковете, предвидени в приложимото национално законодателство и законодателство на ЕС.

Ние събираме следната лична информация от потребители използващи интернет страницата dentapro.bg:

·        Чрез онлайн форми, които Ползвателят на сайта попълва самостоятелно на Уебсайта. В различните форми се попълват различни комбинации от следните данни: име, фамилия, електронна поща, телефон и адрес.

·        Посредством Google Analytics и Facebook Pixel – данни за трафика и поведението на ползвателите

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.

Използвайки нашите услуги, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Употреба на вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставим възможност за достъп до Уебсайта, за да ви предоставим цялостно обслужване и да ви предоставим услугите, която очаквате.

Вие имате право:

·        Да получите файл, съдържащ всички ваши лични данни, които съхраняваме.

·        Да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас.

·        Да поискате коригиране на своите лични данни.

За да упражните описаните по-горе свои права, можете да се свържете с нас на salievdentalcare@gmail.com

Ние бихме могли да използваме ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

Съхранение на данни от трети страни

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме уеб сайта онлайн, да подобрим работата на уеб сайта и да управляваме по-добре предоставяните от нас услуги.

ICN.BG

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на „ICN.BG“ ООД. 

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип са ползвателите на Уебсайта и как го използват, което ни помага да подобрим услугата.

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.

Използвайки Уебсайтът, вие се съгласявате за използване от нашата страна на Google Analytics на Уебсайта, включително Display Advertising, и декларирате, че ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Facebook Pixel

Използваме Facebook Pixel, за да събираме статистическа информация за посещенията на сайта, която ни е необходима за подобряване на неговата работа и комуникация.

Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Услуги за споделяне в социални медии

Предоставяме бутони за лесно споделяне на нашите публикации в популярни социални мрежи. Тези бутони са необходими, за да можем да осигурим възможност за споделяне на материалите, които публикуваме. Възможно е те да събират статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея.

Употреба на „бисквитки“ и други проследяващи технологии

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички ползватели на Уебсайта, включително и от нерегистрирани посетители на сайта, които не използват услугите, предоставяни от нас. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта.

Бисквитките предоставят информация за употребата на Уебсайта и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Например, когато се връщате на Уебсайта, бисквитките ви идентифицират и подтикват Уебсайта да попълни вашето потребителско име (без паролата). Бисквитките също така ни позволяват да напомняме за ваши предходни дейности и да ви предлагаме подобни услуги и събития. Също така, ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи за използването на Уебсайте, като например времето, което ползвателите прекарват на Уебсайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Уебсайтът salievdentalcare.com  използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме са:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и други рекламни партньори.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние НЕ сме и НЯМА да разкриваме вашите лични данни на трети страни.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Връзки към електронни страници на трети страни

Услугата, както и материали на трети страни, които са публикувани на Уебсайта, съдържат връзки към, и могат да ви позволят да посетите други електронни страници („Електронни страници на трети страни“). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна,  вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез Уебсайте или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за защита на личните данни и информационна сигурност.

Достъп и корекция на лични данни

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте или изтривате части от вашите лични данни, като подадете заявка за това на salievdentalcare@gmail.com

Ние ще запазим вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това вашите данни ще бъдат изтрити.