Skip to content
Menu

Правилен подход и грижа за МАЛКИТЕ ПАЦИЕНТИ Д-р Шукри Шекиров, лекар по дентална медицина

Д-Р ШУКРИ ШЕКИРОВ Е ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА SALIEV DENTAL CARE. ЗАВЪРШИЛ Е ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КЪМ МУ – СОФИЯ И СЕ РАЗВИВА В ОБЛАСТТА НА ЕНДОДОНТИЯТА И ДЕТСКАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

д-р-Шукри-Шекиров

Д-р Шекиров, как се различава подходът при лечение и грижа за малките пациенти спрямо възрастните и какви са основните предизвикателства? 

Подходът към малките пациенти значително се различава от този към възрастните. Децата изискват много повече грижа и внимание. Може би най-голямото затруднение, кoemo срещаме като лекари по дентал-на медицина, е това, че те невинаги могаm ga gagam ясна информация за болката, която изпитват, което затруднява поставянето на диагноза от наша страна. Едно от най-големите предизвикателства, които срещаме с тях, е, разбира се, страхът от дентално лечение. Много е важно той да бъде преодолян в ранна детска възраст, в противен случай това би довело до влошаване на денталното здраве в бъде ще и отказ от дентално лечение дори в напреднала Възраст.

Как установявате добър контакт с децата и създа- вате позитивен опит при посещенията им при вас? 

За установяване на добър контакт с детето е от изключителна важност то да те възприеме като негов приятел, който се опитва да му помогне. Децата трябва да се чувстват уютно и комфортно в стоматологичната среда. Абсолютно задължително е те да бъдат посрещнати в кабинета с усмивка, с комплимент и загриженост. За създаване на позитивен опит у децата е много важно те да бъдат поздра Вявани за смелостта, важно е да чуват изрази като „браво“, „много си смел“, „справяш се чудесно“.

Кои са ключовите елементи за успешната комуникация с децата по време на преглед и лечение? 

Основният ключов елемент за успешна комуникация с децата е приятелският подход на лекаря и неговия ekun, за който вече споменахме.

Друг, може би също толкова важен момент е поощ ряването им с награди за доброто поведение – било то от родителя или от лекаря по дентална медицина. 

Какви техники използвате за управление на страха при децата по време на процедури?

Една от техниките, която всекидневно прилагам в практиката си, е разиграването на игрови модел в кабинета. Детето се запознава с инструментариума, прилага се симулиране на лечебна дейност върху игровия образ (например кукла или плюшена играчка) първо от моя, а после и от негова страна. Друг много важен елемент е демонстриране на лечебна дейност върху значим за детето човек – родител, брат или сестра. По този начин детето вижда един модел на поведение, който впоследствие се оп- итва да имитира в хода на лечебния процес.

Как може зъболекарят да съчетае образователен подход със забавление, за да насърчи правилната грижа за зъбите у децата?

Създаването на нови навици и забавлението при децата вървят ръка за ръка. Така например кръговите движения, които детето трябва да извършва по време на миене на зъбите, могат да бъдат представени като „рисуване на облаци“. За отмерване на времето за четкане детето може да ползва специално разработени за целта пясъчни часовници. За визуализация на денталните проблеми и тяхното лечение могат да се представят редица книжки, картинки и анимации, които да завладеят интереса на детето. 

Каква е ролята на родителите в лечебния процес и kak me могат да бъдат активно включени в грижата за устното здраве на своите деца?

 

Ролята на родителите в лечебния процес и грижата за денталното здраве е на първо място. Те са онези, които полагат основите на оралната хигиена у детето. От тях зависи кога и с какво ще се храни детето, кога и как ще мие зъбите си, дали ще посещава редовно зъболекар и какво ще е поведението му към денталното лечение – все фактори, koumo са в основата на здравото съзъбие.